Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce

Dane teleadresowe

ul. Literacka 20

05-220 Zielonka

telefon: 22 781 03 51

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Asystent rodziny – asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, dyrektor ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, dyrektor ośrodka pomocy społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Obowiązek współpracy z asystentem rodziny może również zostać nałożony przez sąd rodzinny.
Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania. Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną. Współpraca jest długofalowa, zależna od potrzeb. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta.

 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: np. placówka opiekuńczo – wychowawcza.Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w pierwszym roku Gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% w pierwszym roku przebywania dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku 30%, w trzecim i następnym 50%.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Ustawa
    Utworzono dnia 18.08.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Nasza placówka

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek 8:00 - 16:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 16:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: