Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce

Dane teleadresowe

ul. Literacka 20

05-220 Zielonka

telefon: 22 781 03 51

O instytucji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w formie jednostki budżetowej Miasta Zielonka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 5 Naczelnika Miasta Zielonka z dnia 30.04.1990 roku. Cele i zadania Ośrodka określa statut nadany uchwałą Nr XVII/145/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2020 roku.

Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określają regulamin organizacyjny i regulamin pracy. Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Zielonka. Podstawę gospodarki finansowej ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy.

Przedmiotem działań Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, jak również wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Należy podkreślić, że celem pomocy nie jest wyręczanie obywateli w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej a ich wspomaganie. Zarówno działania naprawcze, jak i zapobiegawcze są propozycją podmiotu pomocy społecznej do wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów i wymagają zaangażowania, aktywności, odpowiedzialności i prezentowania postawy partnerskiej także przez drugi z podmiotów współdziałania – osobę i rodzinę korzystającą ze wsparcia.

Nasza placówka

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek 8:00 - 16:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 16:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: