Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce

Dane teleadresowe

ul. Literacka 20

05-220 Zielonka

telefon: 22 781 03 51

Nabór do Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kobyłce

Utworzono dnia 07.09.2022

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym,  w ramach pobytu dziennego i całodobowego.

Mieści się na zakupionej przez Powiat Wołomiński nieruchomości przy ul. Poprzecznej 18
w Kobyłce, która została rozbudowana i przebudowana z pozyskanych środków Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków własnych Powiatu Wołomińskiego.

Centrum powstało dzięki dużemu zaangażowaniu Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka przy wsparciu Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego.

Centrum zostało wyposażone w niezbędne urządzenia i sprzęt, a jego działalność jest finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Centrum przeznaczone jest dla 40 dorosłych osób legitymujących się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Przewiduje się, że 30 osób będzie uczestniczyło w zajęciach Centrum w formie pobytu dziennego, a 10 osób w formie pobytu całodobowego.

W ramach pobytu dziennego Uczestnicy skorzystają z opieki od poniedziałku do soboty przez 6 godzin dziennie z możliwością wydłużenia do maksymalnie 8 godzin.

Część mieszkaniowa przewidziana jest dla 10 mieszkańców w ramach pobytu całodobowego przez 7 dni w tygodniu przez okres do 6 miesięcy z możliwością wydłużenia max do 1 roku.

Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców oraz pomocy opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych.

Pobyt w Centrum będzie przyznawany decyzją administracyjną, na podstawie złożonego wniosku i oceny zespołu terapeutycznego.

Obiekt posiada windę, pozbawiony jest barier architektonicznych i w całości dostępny dla przebywających w nim osób. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarno-socjalne dla mieszkańców i pracowników, pokoje do zajęć grupowych i indywidualnych, jadalnia
z aneksem kuchennym, sala relaksacji, sala rehabilitacji ruchowej, sala ogólna do zajęć społeczno-integracyjnych oraz 10 pokoi mieszkalnych, dla osób umieszczonych na pobyt całodobowy, jednoosobowych wraz z zapleczem sanitarnym. Obiekt wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce, ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w:

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny – odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Wołomińskiego do składania wniosków wraz
z załącznikami osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wołominie przy ul. Legionów 78 albo listownie. 

formularz wniosku do pobrania na stronie www.wolomin.naszepcpr.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. +48 728 971 961


 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Wniosek
    Utworzono dnia 07.09.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Nasza placówka

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek 8:00 - 16:00

środa 8:00 - 16:00

czwartek 8:00 - 16:00

piątek 8:00 - 16:00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: